ساختارهای شرطی در زبان ++C

خرداد ۱, ۱۳۹۵ ۲:۱۸ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
173
بازدیدها

ساختارهای شرطی در زبان ++C

بخش اول

Control Structures {if -else} – ++ C

زندگی روزمره همه ما پر از اتفاقاتی هست که ما گاها برای برخی از آنها با پیش بینی های قبلی آماده ایم و در صورت مواجه شدن با آنها عکس العمل خاصی را نشان میدهیم. اما در صورت مواجهه با اتفاقات متغایر با پیش بینی ما قاعدتا یکسری واکنش های دیگریاز خود نشان میدهیم..  هم بسیار مهم و حائز اهمیت است.  این مفهوم در زبان برنامه نویسی  ++C ساختار های تصمیم (ساختارهای شرطی) در زبان سی پلاس پلاس برای چنین اهدافی هستند. که شرطی را بررسی کرده و در صورت برقرار بودن یا نبودن شرط دستورات خاصی را که از قبل توسط برنامه نویس مشخص شده است را اجرا میکند.

که در این بخش با آموزش چنین ساختارهایی باهم همراه هستیم.

کتابخانه استاندارد ++C

دانلود ویدئو

(۱۷۳)

Avatar
درباره نویسنده
-

یک دیدگاه

Avatar