گشتاور مغناطیسی در میدان یکنواخت

فروردین ۱, ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
4,272
بازدیدها

نیروی مغناطیسی

نیروی مغناطیسی را می توان از چند روش محاسبه کرد. روش اول به این ترتیب است که یک سیم حامل جریان را در نظر می گیریم سپس با توجه به قانون نیروی لورنتس نیروی مغناطیسی وارد بر بارهای متحرک را محاسبه می کنیم. به این ترتیب نیروی وارد بر هر جز سیم به دست می آید. در نهایت با انتگرال گیری از عبارت به دست آمده رابطه نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان به دست می آید.

روش دیگر استفاده از گرادیان انرژی است. که در دو حالت جریان ثابت و شار ثابت محاسبه می شود. و روش آخر نیز استفاده از گرادیان اندوکتانس متقابل است که از حالت جریان ثابت به دست آمده است.

گشتاور مغناطیسی

یک پارامتر دیگر گشتاور مغناطیسی است که از اهمیت ویژه ای به خصوص در موتورها و ژنراتورهای الکتریکی برخوردار است. گشتاور مغناطیسی را می توان از نیرو به دست آورد. همچنین برای یک حلقه جریان در میدان یکنواخت می توان نشان داد که گشتاور مغناطیسی برابر ممان مغناطیسی حلقه ضرب خارجی در میدان مغناطیسی است. در نهایت می توان با مشتق گیری از انرژی نسبت به زاویه چرخش گشتاور مغناطیسی را به طور مستقیم محاسبه کرد

توضیح مختصر فیلم

در این فیلم آموزشی با استفاده از گرادیان انرژی رابطه نیروی مغناطیسی را محاسبه می کنیم.

[۱] D. J. Griffiths, introduction to electrodynamics

[۲] Cheng, David Keun. Field and wave electromagnetics. Vol. 2. New York: Addison-wesley, 1989.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

 

(۴۲۷۲)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar