کمیت های اصلی در مدار الکتریکی: جریان، ولتاژ و توان

مهر ۲۳, ۱۳۹۴ ۱۲:۳۷ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
5,786
بازدیدها

کمیت های اصلی در مدار الکتریکی: جریان، ولتاژ و توان

کمیت های اصلی که در مدار الکتریکی با آنها سر و کار داریم عبارت از جریان، اختلاف ولتاژ و توان می باشد. به مسیر بسته ای که از به هم پیوستن المانهای الکتریکی مثل مقاومت، خازن، سلف و …  بوجود می آید و جریان الکتریکی می تواند در این مسیر بسته جاری شود مدار الکتریکی گفته می شود.

به نرخ زمانی عبور بار مثبت از یک نقطه (یا سطح) در جهت مشخص جریان گفته می شود و واحد آن آمپر است [۱]. همچنین اختلاف ولتاژ بین دو نقطه در مدار به کار لازم برای جابه جایی بار واحد بین آن دو نقطه گفته می شود و واحد آن ولتاژ ولت یا ژول بر کولن است [۱].

در تحلیل مدارهای الکتریکی رایج است که برای هر شاخه از مدار یک جهت قرار دادی برای ولتاژ و یک جهت قراردادی برای جریان آن در نظر می گیرندکه معمولا سعی می کنند کهجهت قراردادی ولتاژ شاخه و جریان را با هم متناظر در نظر بگیرند.

کمیت اصلی دیگری که در مدار بر اساس ولتاژ و جریان تعریف می شود توان است که به حاصلضرب ولتاژ در جریان گفته می شود. [۱]

در این فیلم آموزشی به معرفی تعاریف، مفهوم و نمادگذاری کمیت های اصلی در مدار التریکی یعنی جریان، ولتاژ و توان به اختصار پرداخته می شود.

منبع:

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود ویدئو

دانلود جزوه

(۵۷۸۶)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

5 دیدگاه

Avatar