چگالی توان الکتریکی و قانون ژول

آذر ۲, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
3,739
بازدیدها

چگالی توان الکتریکی و قانون ژول

چگالی توان الکتریکی

تحت تاثیر یک میدان الکتریکی، الکترون های هدایتی درون هادی به طور ماکروسکوپی تحت حرکت رانشی قرار می گیرند. از نظر میکروسکوپی، این الکترون ها با اتم های موجود در شبکه کریستالی برخورد می کنند. از این رو انرژی از میدان الکتریکی به اتم های تحت ارتعاش حرارتی منتقل می گردد و به حرارت تبدیل می شود. در این فیلم آموزشی رابطه چگالی توان الکتریکی در حالت جریان دائمی استخراج می شود سپس با استفاده از آن قانون ژول ثابت می شود.

قانون ژول

ژول واحد اندازه‌گیری انرژی و کار در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها یا دستگاه SI است. این یکا به افتخار جیمز ژول فیزیکدان انگلیسی نام گذاری شده ‌است. قانون ژول رابطه توان الکتریکی با میدان الکتریکی و چگالی جریان را نشان می دهد. این رابطه را می توان به صورت حاصلضرب ولتاژ در جریان نیز بیان کرد.

[۱] D. J. Griffiths, introduction to electrodynamics

[۲] Cheng, David Keun. Field and wave electromagnetics. Vol. 2. New York: Addison-wesley, 1989.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۳۷۳۹)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar