پاسخ پله مدار مرتبه اول

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
8,673
بازدیدها

پاسخ پله مدار مرتبه اول

پاسخ حالت صفر مدار مرتبه اول به ورودی پله واحد را پاسخ پله مدار مرتبه اول می گویند. حالت صفر یعنی ولتاژ خازنهای موجود در مدار صفر و جریان سلفهای موجود در مدار صفر باشد. البته در مدار مرتبه اول عموما فقط یک سلف یا یک خازن وجود دارد.

پله واحد نیز تابعی است که مقدار آن به ازای زمانهای کوچکتر از صفر برابر صفر و به ازای زمانهای بزرگتر از صفر برابر واحد است.

در این مدارها به جای کلید زنی تغییر مقدار ورودی باعث تغییر وضعیت مدار می شود و حل آن مشابه حل مدارهای مرتبه اول معمول است.

توضیح مختصر فیلم

در این فیلم آموزشی به بررسی پاسخ ضربه مدار مرتبه اول می پردازیم.

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering ciRLuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۸۶۷۳)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar