پاسخ ورودی صفر مدار RL

آذر ۲۹, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
2,681
بازدیدها

پاسخ ورودی صفر مدار RL

در این فیلم آموزشی پاسخ ورودی صفر مدار RL را مورد بررسی قرار داده و مفهوم ثابت زمانی را معرفی می نماییم.

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering ciRLuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۲۶۸۱)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه