نحوه محاسبه بهره K در یک قطب خاص

بهمن ۳, ۱۳۹۵ ۱۲:۲۰ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
2,219
بازدیدها

نحوه محاسبه بهره   در یک قطب خاص

در طراحی سیستمهای کنترل خطی، در بعضی سیستمها وجود یک بهره بتنهایی می تواند قطبهای حلقه بسته را به مکان مطلوب منتقل کند. اگر فقط تعیین پایداری و ناپایداری سیستم حلقه بسته مدنظر باشد در آن صورت استفاده از روش راوث- هرویس کافی خواهد بود ولی اگر مشخصات اصلی پاسخ گذرای سیستم برای ما اهمیت داشته باشد دانستن مکان قطبهای حلقه بسته به ازای مقادیر مختلف بهره لازم خواهد بود. اگر سیستم دارای بهره حلقه متغیری باشد آنگاه مکان قطبهای حلقه بسته به مقدار بهره انتخاب شده برای حلقه بستگی دارد. بنابراین آگاهی طراح از حرکت قطبهای حلقه بسته در صفحه s ضمن تغییر بهره اهمیت خواهد داشت.

قطبهای حلقه بسته ریشه های معادله مشخصه است. ایوانز روش ساده ای برای تعیین ریشه های معادله مشخصه ابداع کرد که بر اساس روش او نقطه  بشرطی جز منحنی مکان ریشه می تواند باشد که دو شرط اندازه و فاز را برآورده کند. بر اساس شرط اندازه باید

شود و بر اساس شرط فاز باید

شود.

بر اساس همین دو شرط یکسری قواعد برای رسم مکان هندسی ریشه ها استخراج می شود که مثبت یا منفی در نظر گرفتن پارامتر  باعث می شود که قواعد رسم برای سیستمهای با  کمی با  متفاوت باشد.

در این ویدئو به توضیح نحوه محاسبه بهره   در یک قطب خاص برای سیستمهای با  پرداخته می شود. دو روش برای محاسبه بهره  وجود دارد روش تحلیلی و روش هندسی که هر دو این روشها در واقع همان جایگزاری قطب خاص در معادله مشخصه سیستم است.

منابع:

[۳] Modern Control Engineering,  Richard C. Dorf,  Robert H. Bishop.

[۱] Modern Control Engineering, Katsuhiko Ogata.

[۲] Designing linear control systems with MATLAB, Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 1994.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۲۲۱۹)

سحر یزدانی
درباره نویسنده
- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد زنجان

یک دیدگاه

Avatar