منابع ولتاژ سری و منابع جریان موازی

آبان ۳, ۱۳۹۴ ۱:۳۸ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
9,430
بازدیدها

ساده سازی منابع ولتاژ سری و منابع جریان موازی

برای سهولت در حل مسائل مداری، بهتر است منابع سری و موازی آنها را ساده کنیم. به این صورت که برای محاسبه منبع ولتاژ معادل در یک مدار که از چند منبع ولتاژ سری تشکیل شده است، باید مقادیر تک تک آن منابع را(با در نظر گرفتن پلاریته آنها)، با یکدیگر جمع کردً؛ البته به شرطی که در ادامه حل مسئله نیازی به جریان یا ولتاژ آن منابع نداشته باشید. باید توجه داشت که منابع ولتاژ ایده آل موازی تنها در صورتی مجازند که مقادیر یکسان داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت قانون ولتاژ کیرشهف نقض می شود.

همچنین برای محاسبه منبع جریان معادل در یک مدار که از چند منبع جریان موازی تشکیل شده است، باید مقادیر تک تک آن منابع را (با در نظر گرفتن جهت آنها)، با یکدیگر جمع کردً؛ البته به طور مشابه به شرطی که در ادامه حل مسئله نیازی به جریان یا ولتاژ این منابع نداشته باشید. باید توجه داشت که منابع جریان ایده آل تنها در صورتی مجازند سری باشند که مقادیر یکسان داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت قانون جریان کیرشهف نقض می شود.

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۹۴۳۰)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar