معرفی سیستمهای مرتبه دوم

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
5,496
بازدیدها

معرفی سیستمهای مرتبه دوم

سیستمهای مرتبه دوم از سیستمهای پرکاربرد در حوزه سیستمها و کنترل هستند. سیستمهای مرتبه دوم دارای دو پارامتر اصلی هستند ضریب میرایی و فرکانس طبیعی نامیرا پارامترهای سیستم مرتبه دوم هستند که اگر معلوم باشد عملکرد سیستم را نسبت به ورودیهایی که به آن اعمال می شود را می توان تعیین کرد. با تغییر ضریب میرایی و فرکانس طبیعی نامیرا محل و نوع قطبها می تواند تغییر کند به طوریکه اگر ضریب میرایی بزرگتر مساوی یک باشد نوع قطبها حقیقی بوده، اگر مقدار ضریب میرایی کمتر از یک باشد نوع قطبها مختلط و اگر ضریب میرایی صفر باشد نوع قطبها موهومی محض خواهد بود.

با تغییر نوع قطبها اتفاقی که می افتد این است که نوع پاسخ سیستم مرتبه دوم به ورودی اعمالی به آن عوض می شود بطوریکه اگر قطبهای سیستم مرتبه اول حقیقی باشد رفتار سیستم به ورودی پله میرایی شدید و بحرانی، اگر قطبها مختلط باشند رفتار سیستم به ورودی پله میرایی ضعیف و اگر قطبها موهومی محض باشند رفتار سیستم به ورودی پله نوسانی خواهد بود.

در این ویدئو به معرفی سیستمهای مرتبه دوم، نحوه نمایش آنها و پارامترهای اصلی آنها پرداخته می شود و انواع پاسخهای سیستم مرتبه دوم به ورودی پله نسبت به مقدار پارامتر ضریب میرایی توضیح داده می شود.

منابع:

 

[۳] Modern Control Engineering,  Richard C. Dorf,  Robert H. Bishop.

 

[۱] Modern Control Engineering, Katsuhiko Ogata.

[۲] Designing linear control systems with MATLAB, Katsuhiko Ogata, Prentice Hall, 1994.

دانلود جزوه

دانلود ویدوه

(۵۴۹۶)

سحر یزدانی
درباره نویسنده
- عضو هیات علمی دانشگاه آزاد زنجان

یک دیدگاه

Avatar