قضیه نورتن

آبان ۲۲, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
5,960
بازدیدها

بیانی از قضیه نورتن

۱- دو شبکه A و B را در نظر بگیرید که به یکدیگر متصل هستند. عناصر موجود در شبکه A خطی و/یا منابع مستقل هستند. می خواهیم شبکه A را ساده کنیم و شبکه B را بدون تغییر باقی بگذاریم.

۲- شبکه B را جدا می کنیم. سپس دو سر شبکه A را اتصال کوتاه کرده و جریان عبوری از این اتصال کوتاه را به عنوان جریان اتصال کوتاه، Isc تعریف می کنیم.

۳- تمام منابع مستقل درون شبکه A را خاموش، یا به عبارتی صفر می کنیم. به این ترتیب که منابع ولتاژ را به اتصال کوتاه و منابع جریان را به مدار باز تبدیل می نماییم. منابع وابسته را بدون تغییر باقی می گذاریم.

۴- یک منبع جریان مستقل با مقدار Isc به صورت موازی با شبکه A خاموش شده قرار می دهیم. مدار را کامل نکنید، دو سر آن را جدا شده بگذارید.

۵- شبکه B را به دو سر شبکه A جدید وصل کنید. ولتاژها و جریانها در شبکه B بدون تغییر باقی می ماند.

نکاتی درباره قضیه نورتن

۱- هر کدام از دوشبکه A و B اگر دارای منبع وابسته باشند باید ولتاژ یا جریان کنترلی آن منبع وابسته در همان شبکه باشد.

۲- شبکه A خاموش شده را می توان با یک مقاومت معادل Rth جایگزین کرد که مقاومت معادل نورتن نامیده می شود.

۳- مقاومت معادل نورتن و منبع جریان Isc می توانند صفر باشند هر چند معمولا اینگونه نیست.

۴- هیچ محدودیتی روی شبکه B وجود ندارد یعنی عناصر آن می توانند غیر خطی باشند.

۵- مقاومت معادل تونن و نورتن برابر هستند.

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۵۹۶۰)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar