قضیه تونن

آبان ۲۳, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
8,555
بازدیدها

بیانی از قضیه تونن

۱- دو شبکه A و B را در نظر بگیرید که به یکدیگر متصل هستند. عناصر موجود در شبکه A خطی و/یا منابع مستقل هستند. می خواهیم شبکه A را ساده کنیم و شبکه B را بدون تغییر باقی بگذاریم.

۲- شبکه B را جدا می کنیم. حال ولتاژی که در دو سر شبکه A ظاهر می شود را به عنوان ولتاژ مدار باز، voc تعریف می کنیم.

۳- تمام منابع مستقل درون شبکه A را خاموش، یا به عبارتی صفر می کنیم. به این ترتیب که منابع ولتاژ را به اتصال کوتاه و منابع جریان را به مدار باز تبدیل می نماییم. منابع وابسته را بدون تغییر باقی می گذاریم.

۴- یک منبع ولتاژ مستقل با مقدار voc به صورت سری با شبکه A خاموش شده قرار می دهیم. مدار را کامل نکنید، دو سر آن را جدا شده بگذارید.

۵- شبکه B را به دو سر شبکه A جدید وصل کنید. ولتاژها و جریانها در شبکه B بدون تغییر باقی می ماند.

نکاتی درباره قضیه تونن

۱- هر کدام از دوشبکه A و B اگر دارای منبع وابسته باشند باید ولتاژ یا جریان کنترلی آن منبع وابسته در همان شبکه باشد.

۲- شبکه A خاموش شده را می توان با یک مقاومت معادل Rth جایگزین کرد که مقاومت معادل تونن نامیده می شود.

۳- مقاومت معادل تونن و منبع ولتاژ voc می توانند صفر باشند هر چند معمولا اینگونه نیست.

۴- هیچ محدودیتی روی شبکه B وجود ندارد یعنی عناصر آن می توانند غیر خطی باشند.

۵- مقاومت معادل تونن و نرتن برابر هستند.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۸۵۵۵)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar