قانون ولتاژ کیرشهف

مهر ۲۹, ۱۳۹۴ ۱۲:۲۳ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
11,589
بازدیدها

قانون ولتاژ کیرشهف

قانون ولتاژ کیرشهف یکی از قوانین اصلی در تحلیل مدارهای الکتریکی است. این قانون از پایستار بودن میدان الکتریکی ساکن نتیجه می شود و در حلقه هایی که ابعاد آنها از طول موج بسیار کوچکتر است یا به عبارت دیگر در مدارهای فشرده برقرار است. به بیان دیگر، در هر حلقه از مدار الکتریکی فشرده، و در هر لحظه از زمان، مجموع جبری ولتاژ های شاخه های حلقه برابر صفر است. در واقع قانون ولتاژ کیرشهف بیان می دارد که مجموع ولتاژ ها در یک حلقه برابر صفر است.

برای به کار بردن  KVL در مدار، ابتدا یک جهت قراردادی برای حلقه تعیین می کنیم و در مجموع جبری که  KVLرا بیان می کند، ولتاژ شاخه هایی را که جهت قراردادی آنها با جهت قراردادی حلقه یکی است، با علامت مثبت و ولتاژ شاخه هایی که جهت قراردادی آنها با جهت قراردادی حلقه یکی نیست، با علامت منفی در نظر می گیریم .

در این فیلم آموزشی رابطه قانون ولتاژ کیرشهف در مدار های الکتریکی بیان می شود و همچنین برای تفهیم مطالب، دو مثال نیز در این رابطه ارائه می گردد.

منابع:

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

[۲] ارنست کوه، چارلز دسور. “نظریه اساسی مدارها و شبکه ها”. جبه دار مارالانی، پرویز. دانشگاه تهران. ۱۳۷۹

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۱۱۵۸۹)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar