قانون جریان کیرشهف

مهر ۲۹, ۱۳۹۴ ۱۲:۱۶ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
12,786
بازدیدها

قانون جریان کیرشهف

قانون جریان کیرشهف یکی از قوانین اصلی در تحلیل مدارهای الکتریکی است. این قانون از قانون بقای بار نتیجه می شود و در گره ها یا سطوحی که ابعاد آنها از طول موج بسیار کوچکتر است یا به عبارت دیگر در مدارهای فشرده برقرار است. به بیان دیگر، در هر گره از هر مدار الکتریکی فشرده و در هر لحظه از زمان، مجموع جبری جریان همه ی شاخه هایی که از آن گره خارج می شوند، برابر صفر است. در واقع قانون جریان کیرشهف بیان می دارد که مجموع جریان های وارد شونده (خارج شونده) به یک گره (از یک گره) برابر صفر است.
در به کار بردن KCL در هر گره خاص، ابتدا یک جهت قراردادی برای جریان هر شاخه تعیین می کنیم و در جمع جبری به جریان شاخه هایی که جهت قراردادی آنها از گره خارج می شود علامت مثبت و به جریان شاخه هایی که جهت قراردادی آنها به گره وارد می شود علامت منفی می دهیم.
در این فیلم آموزشی رابطه قانون جریان کیرشهف در مدار های الکتریکی بیان می شود و همچنین برای تفهیم مطالب، دو مثال نیز در این رابطه ارائه می گردد.
منبع:
[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven Durbin. Engineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.
[۲] ارنست کوه، چارلز دسور. “نظریه اساسی مدارها و شبکه ها”. جبه دار مارالانی، پرویز. دانشگاه تهران. ۱۳۷۹

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۱۲۷۸۶)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

2 دیدگاه

Avatar