فرآیندهای تک آنتروپی گازهای ایده آل

آذر ۲۶, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
2,400
بازدیدها

فرآیندهای تک آنتروپی گازهای ایده آل

در این ویدیوی آموزشی روابط بین دما، فشار و حجم مخصوص در فرآیندهای تک آنتروپی ارائه خواهد شد. فرآیندهای تک آنتروپی جزو فرآیندهای پررخداد (البته معمولاً  اگر فرآیند برگشت پذیر باشد) در وسایل مهندسی مثل کمپرسور و توربین است. در این فرآیندها روابطی بین دما، فشار و حجم مخصوص برقرار است. این روابط را در دو حالت می توان به دست آورد. ابتدا فرض می شود گرمای ویژه ثابت است، این حالت جواب های تقریبی می دهد. البته اگر تغییرات دما اندک باشد ثابت در نظر گرفتن گرمای ویژه، تقریب خوبی است. با مساوی صفر قرار دادن رابطه تغییرات آنتروپی، و کمی عملیات جبری، می توان رابطه ای بین دما و فشار و حجم مخصوص برقرار کرد.

در صورتی که گرمای ویژه متغیر باشد، برای برقرار کردن ارتباط باید پارامتر جدیدی تعریف کرد؛ این پارامترها حجم مخصوص نسبی و فشار نسبی هستند. باید دقت داشت این دو پارامتر فقط تابعی از دما هستند و از جنس حجم مخصوص و فشار نیستند و باید دقت کرد که حجم مخصوص نسبی و فشار نسبی با حجم مخصوص و فشار اشتباه گرفته نشوند؛ ضمناً از این دو پارامتر فقط می توان در فرآیندهای تک آنتروپی استفاده کرد.

منبع فرآیندهای تک آنتروپی گازهای ایده آل

دانلود ویدئو

(۲۴۰۰)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

یک دیدگاه

Avatar