عامل واکنشی مبتنی بر مدل(حافظه دار)

مهر ۲۳, ۱۳۹۵ ۱۱:۵۵ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
2,450
بازدیدها

عامل واکنشی مبتنی بر مدل(حافظه دار)

اغلب محیطهایی که عامل در آن قرار دارد مشاهده پذیر جزئی می باشد.موثرترین روش برخورد عامل با محیطی که مشاهده پذیر جزئی است نگه داشتن سوابق آن بخش از دنیاست که اکنون قابل مشاهده برای آن نیست .عامل باید به نوعی حالت داخلی عامل را نگهداری کند که با تکیه برتاریخچه ادراکات حداقل بعضی از جنبه هایی را که در حالت فعلی مشاهده نشده را مشخص می کند.
این عامل وضعیت فعلی دنیا را با استفاده از یک مدل داخلی پی میگیرد. سپس به همان روش عامل واکنشی ساده یک اقدام مناسب را انتخاب می کند از این رو به آن عامل واکنشی حافظه دار نیز می گویند.

دانلود جزوه

 دانلود ویدئو

(۲۴۵۰)

مهدی بازرگانی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان

یک دیدگاه

Avatar