عامل هوشمند مبتنی بر هدف

مهر ۲۳, ۱۳۹۵ ۱۲:۱۸ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
2,036
بازدیدها

عامل هوشمند مبتنی بر هدف

اطلاع از حالت فعلی محیط برای تصمیم گیری در مورد اقدام مناسب بعدی کافی نیست بلکه برای انتخاب یک عمل از بین چند عمل ممکن نیازمند انتخاب درست می باشیم.به عبارت دیگر علاوه بر توصیف حالت فعلی ،عامل به نوعی اطلاعات درباره هدف که همان وضعیت مطلوب را توصیف می کند نیاز دارد.

برنامه عامل می تواند این اطلاعات را با اطلاعات مربوط به نتایج اقدامات ممکن ترکیب کند تا اقداماتی را که آن را به هدف می رساند انتخاب کند.

عامل مبتنی برهدفبرخی از حالات محیط را رد می کند و مجموعه اهدافی که برای رسیدن به آنها تلاش می کند را می گیرد و اقدامی را انتخاب می کند که نهایتاً منجر به دستیابی به اهدافش خواهد شد.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۲۰۳۶)

مهدی بازرگانی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان

یک دیدگاه

Avatar