روش تحلیل گره ، مثال ۲

آبان ۱۰, ۱۳۹۴ ۹:۴۳ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
4,612
بازدیدها

روش تحلیل گره ، مثال ۲

یکی از روشهای مرسوم در تحلیل مدارهای الکتریکی خطی روش تحلیل گره است. در روش تحلیل گره ابتدا گره های مدار شماره گذاری شده و یک گره به عنوان گره مبنا انتخاب می شود. سپس در گره های باقیمانده قانون جریان کیرشهف نوشته می شود. باید معادلات را به نحوی نوشت که تمام متغیرها بر حسب ولتاژهای گره بیان شود.

در صورتی که یک منبع ولتاژ مستقل یا وابسته بین دو گره وجود داشته باشد در این دو گره نمیتوان قانون جریان کیرشهف را نوشت زیرا جریان منبع ولتاژ نامعلوم است. در نتیجه دو معادله از دست می رود. راه حل این است که یک گره مرکب که از دو گره مذکور تشکیل شده در نظر بگیریم و قانون جریان کیرشهف را برای آن گره بنویسیم. به این ترتیب یکی از دو معادله از دست رفته به دست می آید. معادله دیگر نیز با استفاده از رابطه منبع ولتاژ بدست می آید. به این ترتیب یک دستگاه معادله خطی بدست می آید که به راحتی قابل حل است [۱]. روش تحلیل گره یک روش بسیار قدرتمند و پر کاربرد در تحلیل مدارهای خطی است.

در این فیلم آموزشی یک مدار با روش تحلیل گره حل می شود.

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۴۶۱۲)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar