مدارهای مرتبه اول با دو ثابت زمانی

فروردین ۲۵, ۱۳۹۶ ۱۲:۳۵ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
2,827
بازدیدها

مدارهای مرتبه اول با دو ثابت زمانی

گاه شرایطی پیش می آید که مدار مرتبه اول دارای دو ثابت زمانی است. در حالیکه انتظار داریم مدار مرتبه اول دارای فقط یک ثابت زمانی باشد. واقعیت این است که مدار مرتبه اول “در هر لحظه از زمان” یک و فقط یک ثابت زمانی دارد، دقت کنید که “در هر لحظه از زمان” این شرط برقرار است. بنابراین میتوان مدار مرتبه اولی داشت که در یک بازه زمانی، یک ثابت زمانی و در بازه زمانی دیگر یک ثابت زمانی دیگر داشته باشد. به این مدار، مدار مرتبه اول با دو ثابت زمانی می گویند.

توضیح مختصر فیلم

در این فیلم آموزشی به بررسی مدارهای مرتبه اول با دو ثابت زمانی و نحوه حل آنها می پردازیم.

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering ciRLuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۲۸۲۷)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar