دسته بندی چامسکی برای گرامرهای صوری

مهر ۱۱, ۱۳۹۴ ۱۱:۰۹ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
643
بازدیدها

دسته بندی چامسکی برای گرامرهای صوری

شناخت گرامرهای زبانهای صوری (مصنوعی)مهمترین راه بررسی زبانهای برنامه سازی و شناخت پذیرنده آنها می باشد. نوام چامسکی (زبان شناس)نسبت به ارائه یک طبقه بندی براساس قواعد تولید گرامرها اقدام نمود.این ویدئو این دسته بندی را ارائه می دهد.

سایت مرتبط

(۶۴۳)

مهدی بازرگانی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان

یک دیدگاه

Avatar