تغییرات انرژی درونی و آنتالپی گازهای ایده آل، مایعات و جامدات

بهمن ۲۳, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
7,102
بازدیدها

تغییرات انرژی درونی و آنتالپی گازهای ایده آل، مایعات و جامدات

در این فیلم آموزشی با استفاده از تعریف ضرایب گرمای ویژه،نحوه تغییرات انرژی درونی و آنتالپی گازهای ایده آل معرفی شده است. براساس آزمایش های انجام شده و تحلیل های ریاضی مشخص شده که آنتالپی و انرژی درونی گازهای ایده آل فقط تابعی از دماست. این نکته کمک می کند تا بتوان رابطه مستقیم بین ضریب گرمای ویژه در حجم ثابت با انرژی درونی و ضریب گرمای ویژه در فشار ثابت با آنتالپی به دست آورد. با استفاده از این روابط، می توان نشان داد که تغییرات انرژی درونی گاز ایده آل برابر است با انتگرال ضریب گرمای ویژه در تغییرات دیفرانسیلی دما (و به طور مشابه برای آنتالپی، برابر است با انتگرال ضریب گرمای ویژه در تغییرات دیفرانسیلی دما). به راحتی می توان نشان داد که ضرایب گرمای ویژه گازهای ایده آل فقط تابعی از دما هستند. پس اگر تابعیت آن ها با دما مشخص شود، می توان این انتگرال را محاسبه کرد. این کار، کاری زمان گیر و سخت است. به همین دلیل، معمولاً وقتی تغییرات دما کم باشد، می توان ضریب گرمای ویژه را ثابت فرض کرد و انتگرال به راحتی قابل محاسبه است. در مسائل واقعی برای حل دقیق جداولی وجود دارند که مقادیر دقیق انرژی درونی و آنتالپی گازهای ایده آل را برحسب دما، می دهند.

با استفاده از روابط گازهای ایده آل می توان نشان داد اختلاف ضرایب گرمای ویژه برای هر گاز ایده آل برابر است با ثابت مخصوص آن گاز.

مایعات و جامدات چون تراکم ناپذیرند، ضریب گرمای ویژه در حجم ثابت و در فشار ثابت برای آن ها، تقربیاً باهم برابرند. بنابراین تنها یک ضریب گرمای ویژه برای مایعات و جامدات تعریف می شود. و می توان تغییرات آنتالپی و انرژی درونی مایعات و جامدات را برابر با یکدیگر و هریک را برابر با ضریب گرمای ویژه در تغییرات دما در نظر گرفت. در حالت خاص اگر تغییرات فشار زیاد باشد، رابطه ای نیز برای تغییرات آنتالپی بیان شده است.

منبع تغییرات انرژی درونی و آنتالپی گازهای ایده آل، مایعات و جامدات

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۷۱۰۲)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

یک دیدگاه

Avatar