تبادل انرژی در قانون اول ترمودینامیک:جریان جرم.

آبان ۴, ۱۳۹۴ ۱۲:۴۱ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
2,259
بازدیدها

این فیلم آموزشی، به توضیح مکانیزم تبادل انرژی با سیستم ناشی از جریان جرم می پردازد. . جریان جرم یکی از مکانیزم های مهم تبادل انرژی در سیستم های باز (حجم کنترل) است و در سیستم های بسته این مکانیزم وجود ندارد. جریان جرم را می توان به عنوان یک سیستم فرض کرد و همان گونه که در فیلم آموزشی مربوط به انرژی سیستم در قانون اول، گفته شد، یک سیستم می تواند حاوی انرژی درونی، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل باشد. جریان جرم علاوه بر این سه انرژی گفته شده، شکل دیگری از انرژی را نیز در خود دارد که به آن کار جریان می گویند و ناشی از فشار ذاتی جریان سیال است. این انرژی برابر با حاصل ضرب فشار در حجم مخصوص جریان جرم است و واحد آن دقیقاً برابر با واحد انرژی است. کار جریان یا انرژی جریان در واقع انرژی ذاتی و بالقوه جریان جرم محسوب می شود و با تعریف خاصیت جدیدی به اسم آنتالپی که برابر با حاصل جمع انرژی درونی و کار جریان است، می توان تبادل انرژی ناشی از جریان جرم را به صورت حاصل جمع آنتالپی، انرژی جنبشی و پتانسیل در نظر گرفت.

در انتهای این فیلم، رابطة نهایی قانون اول ترمودینامیک یا رابطة موازنة انرژی در کلی ترین حالت با لحاظ کردن همة مکانیزم های تبادل انرژی، بیان می گردد و تفاوت این رابطه برای سیستم بسته و باز نیز توضیح داده می شود.

Thermodynamics An Engineering Approach, 8th edition, YunusCengel and Michael Boles

دانلود ویدئو

(۲۲۵۹)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

یک دیدگاه

Avatar