تبادل انرژی در قانون اول ترمودینامیک، بخش اول کار و گرما

مهر ۲۹, ۱۳۹۴ ۱۲:۳۹ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
3,325
بازدیدها

این فیلم آموزشی، به توضیح مکانیزم های تبادل انرژی با سیستم در قانون اول ترمودینامیک، پرداخته است. این مکانیزم ها شامل، گرما، کار و جریان جرم هستند. در این فیلم کار و گرما معرفی شده اند. گرما به عنوان شکلی از انرژی که به خاطر اختلاف دما مبادله می شود، شناخته شده است و توسط سه مکانیزم رسانش، جابه جایی و تشعشع منتقل می شود. واحد گرما کیلوژول و واحد آهنگ یا شار مبادله گرما (میزان گرمای مبادله شده در واحد زمان) کیلوژول بر ثانیه یا کیلو وات است. فرآیند آدیاباتیک به عنوان فرآیندی که در آن گرما مبادله نمی شود، معرفی شده است.

تبادل انرژی توسط کار یکی از مکانیزم های مهم و تأثیرگذار در سیستم های صنعتی است. کار به صورت نیرو در جابه جایی در راستای نیرو تعریف می شود و واحد آن مثل گرما، کیلوژول و کیلووات (برای آهنگ یا شار مبادله کار که به آن توان نیز می گویند) است. کار و گرما هر دو تابعی از مسیر فرآیند هستند ولی خواص سیستم مثل: انرژی درونی، جنبشی و پتانسیل، آنتالپی و آنتروپی تابعی از حالت سیستم هستند و وابستگی به نوع فرآیند ندارند. لذا، تغییرات انرژی سیستم (و دیگر خواص سیستم) در یک چرخه (انتگرال روی مسیر بسته به بیان ریاضی) برابر با صفر است در حالی که تبادل خالص کار و گرما در یک چرخه صفر نیست.

دانلود ویدئو

(۳۳۲۵)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

4 دیدگاه

Avatar