قانون دوم به بیان کلازیوس

شهریور ۵, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
3,179
بازدیدها

قانون دوم به بیان کلازیوس

هدف اصلی در این فیلم آموزشی، معرفی قانون دوم ترمودینامیک به بیان کلازیوس است. چون بیان کلازیوس قانون دوم، مرتبط با یخچال و پمپ های گرمایی است، ابتدا این دو وسیله معرفی می شوند. یخچال و پمپ گرمایی دو وسیله هستند با مکانیزم عملکرد یکسان ولی هدف متفاوت؛ یخچال برای سرد کردن فضای مشخص استفاده می شود ولی پمپ گرما برای گرم کردن. هر دو وسیله گرما را از محیط سرد گرفته به محیط گرم می دهند. متداول ترین و ساده ترین سیکل یخچال (یا پمپ گرما)، سیکل تبرید-تراکمی بخار است. در این سیکل سیال عامل (مبرد) در محفظه ای به اسم اواپراتور گرما را از محتویات داخل یخچال گرفته، تبخیر می شود. سیال عامل سپس در کمپرسور دما و فشارش افزایش می یابد، به کندانسور رفته و گرمایش را به محیط بیرون می دهد. با عبور از شیر انبساط دما و فشارش به شدت کاهش یافته و به صورت مایع وارد اواپراتور می شود. این سیکل دائماً تکرار می شود. پمپ گرما هم کاملاً مشابه یخچال عمل می کند، و اگر خیلی ساده بخواهید پمپ گرما بسازید، می توانید در یخچال را به سمت محوطه بیرون از اتاق باز کنید و پشت یخچال (محل قرارگیری کندانسور) را به سمت داخل اتاق قرار دهید.

برای بررسی کارایی یخچال یا پمپ گرما از پارامتری به نام ضریب عملکرد استفاده می شود. این ضریب برای یخچال به صورت نسبت گرمای گرفته شده از محیط سرد به کار خالص ورودی و برای پمپ گرما به صورت نسبت گرمای داده شده به محیط گرم بر روی کار خالص ورودی تعریف می شود.

بیان کلازیوس قانون دوم می گوید، غیر ممکن است وسیله ای ساخته شود که در یک سیکل کار کند و تنها اثر آن انتقال گرما از منبع دما پایین به منبع دما بالا باشد. این بیان نمی گوید نمی توان وسیله ای ساخت که گرما را از منبع دما پایین به منبع دما بالا منتقل کند، در واقع می گوید نمی توان بدون انجام کار گرما را از محیط سرد به محیط گرم انتقال داد.

لینک منبع قانون دوم به بیان کلازیوس

دانلود ویدئو

(۳۱۷۹)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

یک دیدگاه

Avatar