بازده تک آنتروپی

دی ۲, ۱۳۹۵ ۱:۵۵ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
1,253
بازدیدها

بازده تک آنتروپی

هدف اصلی در این فیلم آموزشی،  تعریف پارامتری به نام بازده تک آنتروپی است. این بازده برای دستگاه های جریان پایا مثل توربین، کمپرسور، پمپ، نازل و دیفیوزر تعریف می شود. این پارامتر معیاری برای انحراف از فرآیند ایده آل یا تک آنتروپی هست. برای توربین، این پارامتر به صورت نسبت کار واقعی به کار ایده آل تعریف می شود. توربین های بزرگ با طراحی مناسب بازده تک آنتروپی بالای ۹۰ درصد دارند و توربین های کوچک حدود ۷۰ درصد. برای پمپ و کمپرسور بازده تک آنتروپی معکوس توربین تعریف می شود. چون این دستگاه ها مصرف کننده کار هستند و کار مصرفی آن ها در حالت ایده آل کمتر از حالت واقعی است. در این دستگاه ها بازده تک آنتروپی به صورت نسبت کار ایده آل به کار واقعی تعریف می شود. چون در پمپ سیال به صورت مایع است و تراکم ناپذیر، کار برگشت پذیر یا تک آنتروپی آن را می توان به صورت حاصل ضرب حجم مخصوص در اختلاف فشار محاسبه کرد.

در نازل و دیفیوزر تولید یا مصرف کار وجود ندارد و فقط تغییرات انرژی جنبشی رخ می دهد. لذا برای نازل و دیفیوزر بازده تک آنتروپی به صورت نسبت تغییرات انرژی جنبشی در حالت واقعی نسبت به حالت ایده آل تعریف می شود و با کمک رابطه موازنه انرژی می توان تغییرات انرژی جنبشی را با اختلاف آنتالپی خروجری و ورودی جایگزین کرد.

http://highered.mheducation.com/sites/0073398179/information_center_view0/index.html

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۱۲۵۳)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

یک دیدگاه

Avatar