اگزرژی سیستم و جریان جرم

دی ۲۱, ۱۳۹۵ ۱۱:۳۱ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
2,197
بازدیدها

اگزرژی سیستم و جریان جرم

هدف اصلی در این فیلم آموزشی، به دست آوردن رابطه اگزرژی یک سیستم است. این سیستم را یک مقدار جرم در شرایط مشخص، دما، فشار، حجم و انرژی درونی مشخص، در نظر می گیریم. می خواهیم حساب کنیم که این سیستم چقدر می تواند در بهترین حالت کار مفید تحویل دهد. این سیستم را درون یک سیلدر پیستون قرار می دهیم. این سیستم به دو طریق می تواند کار تحویل دهد، یکی کار مرزی به خاطر اختلاف فشار با محیط و دیگری گرمایی که به محیط می تواند بدهد به خاطر اختلاف دما! می دانیم گرما به طور بالقوه قابلیت تبدیل به کار دارد، می توان این گرما را به یک موتور گرمایی ایده آل (مثل موتور کارنو) داد و از آن کار استخراج کرد. پس کاری که این سیستم می تواند تحویل دهد کار مرزی به اضافه کار خروجی موتور گرمایی است. اما همه این کار مرزی قابل تحویل نیست، بخشی از آن صرف غلبه بر فشار محیط می شود. در نهایت با استفاده از رابطه موازنه انرژی و چند مرحله عملیات جبری، می توان اگزرژی یک مقدار جرم مشخص یا یک سیستم را به دست آورد. دقت کنید که در این حالت جرم، جریان ندارد. اگر این جرم جریان پیدا کند، علاوه بر اگزرژی گفته شده، اگزرژی ناشی از جریان جرم، که شامل اگزرژی کار جریان، اگزرژی انرژی جنبشی و اگزرژی انرژی پتانسیل است، نیز اضافه می شود. (انرژی جنبشی و پتانسیل در حالت ایده آل کاملاً قابل تبدیل به کار هستند، و اگزرژی آن ها دقیقاً برابر با مقدار انرژی شان است). با استفاده از تعریف آنتالپی می توان اگزرژی جریان جرم را نیز به دست آورد. اگزرژی سیستم و اگزرژی جریان جرم در رابطه موازنه اگزرژی که در ویدیوهای قبلی معرفی شده بود، کاربرد دارد.

لینک منبع اگزرژی سیستم و جریان جرم

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۲۱۹۷)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

یک دیدگاه

Avatar