انرژی مغناطیسی مثال ۱

اسفند ۲۶, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
1,779
بازدیدها

انرژی مغناطیسی

در قسمت الکتریسیته ساکن این حقیقت را بررسی کردیم که برای در جای خود قرار دادن دسته ای از بارها به انجام کار نیاز است و این کار به صورت انرژی الکتریکی ذخیره می شود. مطمئنا انتظار داریم که به هنگام ارسال جریان در حلقه های هادی نیز لازم باشد کاری صرف شود و این کار به صورت انرژی مغناطیسی ذخیره گردد. حلقه بسته تنهایی را با اندوکتانس خودی L و جریان اولیه صفر در نظر بگیرید. یک مولد جریان به این حلقه متصل می شود و جریان i را از صفر به I افزایش می دهد. از فیزیک می دانیم که نیروی محرکه الکتریکی (emf) در حلقه القا خواهد شد که با تغییرات جریان مخالفت می کند. برای غلبه بر این نیروی محرکه الکتریکی باید مقداری کار انجام شود و این کار به صورت انرژی مغناطیسی ذخیره می شود.

می توان از رابطه به دست آمده برای انرژی بر حسب اندوکتانس خودی، برای محاسبه اندوکتانس خودی استفاده کرد.

در این فیلم آموزشی با استفاده از رابطه انرژی مغناطیسی بر حسب اندوکتانس خودی، اندوکتانس خودی یک کابل هم محور محاسبه می شود.

[۱] D. J. Griffiths, introduction to electrodynamics

[۲] Cheng, David Keun. Field and wave electromagnetics. Vol. 2. New York: Addison-wesley, 1989.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۱۷۷۹)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar