گره ، مسیر، حلقه و شاخه در مدار الکتریکی

مهر ۲۹, ۱۳۹۴ ۱۲:۳۰ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
21,144
بازدیدها

گره، مسیر، حلقه و شاخه در مدار الکتریکی

گره در مهندسی برق به نقطه ای از مدار گفته می شود که حداقل دو عنصر به آن نقطه متصل باشند. وقتی بین دو گره، عناصری مانند مقاومت، سلف و … قرار می گیرند باعث می شوند که آن گره ها دارای ولتاژهای متفاوتی باشند و گره های مجزا از هم را تشکیل  دهند. اگر در بین دو گره، هیچ عنصری بجز سیم‌های رابط وجود نداشته باشد می توان آنها را مشابه در نظر گرفت زیراکه فرض می شود اختلاف پتانسیل بین دو سر سیم های رابط ناچیز است و می توان آن را صفر در نظر گرفت.

اگر ما یک مدار را به صورت تعدادی از شاخه های به هم پیوسته در نظر بگیریم، آنگاه اگر از یک گره شروع کنیم و یک یا چند شاخه را بطور متوالی طی کنیم و در گره دیگر متوقف شویم یک مسیر بدین ترتیب تشکیل می شود. اگر در مسیر حرکت، گره های ابتدایی و انتهایی روی هم منطبق باشند مسیر بسته خواهد بود و یک حلقه تشکیل خواهد شد. بر اساس تعریف های ارائه شده می توان گفت که شاخه مسیری با یک عنصر و دوگره است[۱].

در این کلیپ آموزشی به توضیح مفاهیمی همانند گره، مسیر، حلقه و شاخه پرداخته می شود که این مفاهیم پایه هایی برای بررسی و تحلیل مدارهای الکتریکی هستند.

منبع:

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۲۱۱۴۴)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar