پاسخ ورودی صفر مدار RLC

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
4,905
بازدیدها

پاسخ ورودی صفر مدار RLC

پاسخ ورودی صفر مدار RLC، پاسخ یک مدار متشکل از سه عنصر مقاومت، سلف و خازن به ورودی صفر است. در این پاسخ دو پارامتر مهم ثابت میرایی و فرکانس تشدید را داریم. بر مبنای این دو پارامتر پاسخ ورودی صفر چهار وضعیت مختلف خواهد داشت:

۱- میرایی شدید: در این حالت ثابت میرایی از فرکانس تشدید بزرگتر است در نتیجه معادله مشخصه دو ریشه حقیقی و منفی دارد. در چنین شرایطی پاسخ مدار به سرعت میرا می شود.

۲- میرایی بحرانی: در این حالت ثابت میرایی برابر فرکانس تشدید است در نتیجه معادله مشخصه دو ریشه حقیقی و منفی دارد که این دو ریشه مقداری برابر دارند.

۳- میرایی ضعیف: در این حالت ثابت میرایی از فرکانس تشدید کوچکتر است در نتیجه معادله مشخصه دو ریشه مختلط با مقدار حقیقی منفی دارد. در چنین شرایطی پاسخ مدار RLC به صورت نوسانی میراشونده است.

۴- بی اتلاف: در این حالت ثابت میرایی برابر صفر است در نتیجه معادله مشخصه دو ریشه موهومی دارد که اندازه آنها برابر فرکانس تشدید است. در چنین شرایطی پاسخ مدار نوسانی است. این حالت را می توان حالت خاصی از میرایی ضعیف در نظر گرفت.

توضیح مختصر فیلم

در این فیلم آموزشی به بررسی پاسخ ورودی صفر مدار RLC که یک مدار مرتبه دوم است، می پردازیم.

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering ciRLuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۴۹۰۵)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar