پاسخ ضربه مدار RLC

خرداد ۱۵, ۱۳۹۶ ۶:۰۲ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
4,023
بازدیدها

پاسخ ضربه مدار RLC

پاسخ ضربه مدار RLC، پاسخ یک مدار متشکل از سه عنصر مقاومت، سلف و خازن به ورودی ضربه است. در این پاسخ دو پارامتر مهم ثابت میرایی و فرکانس تشدید را داریم. پاسخ ضربه به صورت حاصل جمع جواب عمومی و جواب خصوصی قابل بیان است. جواب خصوصی در واقع وضعیت مدار در زمان بی نهایت است و جواب عمومی پاسخ مدار به ورودی صفر است که بر مبنای دو پارامتر ثابت میرایی و فرکانس تشدید چهار وضعیت مختلف خواهد داشت:

۱- میرایی شدید: در این حالت ثابت میرایی از فرکانس تشدید بزرگتر است در نتیجه معادله مشخصه دو ریشه حقیقی و منفی دارد. در چنین شرایطی پاسخ مدار به سرعت میرا می شود.

۲- میرایی بحرانی: در این حالت ثابت میرایی برابر فرکانس تشدید است در نتیجه معادله مشخصه دو ریشه حقیقی و منفی دارد که این دو ریشه مقداری برابر دارند.

۳- میرایی ضعیف: در این حالت ثابت میرایی از فرکانس تشدید کوچکتر است در نتیجه معادله مشخصه دو ریشه مختلط با مقدار حقیقی منفی دارد. در چنین شرایطی پاسخ مدار RLC به صورت نوسانی میراشونده است.

۴- بی اتلاف: در این حالت ثابت میرایی برابر صفر است در نتیجه معادله مشخصه دو ریشه موهومی دارد که اندازه آنها برابر فرکانس تشدید است. در چنین شرایطی پاسخ مدار نوسانی است. این حالت را می توان حالت خاصی از میرایی ضعیف در نظر گرفت.

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering ciRLuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود وبدئو

(۴۰۲۳)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar