پاسخ ضربه مدار مرتبه اول

اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
7,490
بازدیدها

پاسخ ضربه مدار مرتبه اول

پاسخ حالت صفر مدار مرتبه اول به ورودی ضربه واحد را پاسخ ضربه مدار مرتبه اول می گویند. حالت صفر یعنی ولتاژ خازنهای موجود در مدار صفر و جریان سلفهای موجود در مدار صفر باشد. البته در مدار مرتبه اول عموما فقط یک سلف یا یک خازن وجود دارد.

در این مدارها به جای کلید زنی تغییر مقدار ورودی باعث تغییر وضعیت مدار می شود و حل آن مشابه حل مدارهای مرتبه اول معمول است. البته باید توجه داشت به علت وجود ضربه در مدار ممکن است ولتاژ خازن و جریان سلف ناپیوسته شود.

توضیح مختصر فیلم

در این فیلم آموزشی به بررسی پاسخ ضربه مدار مرتبه اول می پردازیم.

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering ciRLuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۷۴۹۰)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar