نیروی محرکه الکتریکی

بهمن ۹, ۱۳۹۵ ۱۰:۳۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
5,477
بازدیدها

نیروی محرکه الکتریکی

در یک مدار بسته جریان دائم نمی تواند توسط یک میدان الکتریسیته ساکن در جهت یکسانی باقی بماند. جریان دائم در یک مدار، نتیجه حرکت حاملهای بار است که در مسیر خود با اتم ها برخورد کرده و در مدار انرژی تلف می کنند. این انرژی باید از میدانی غیر ابقایی آمده باشد زیرا یک حامل بار که مدار بسته ای را در یک میدان ابقایی کامل می کند هیچ نوع انرژی دریافت و یا تلف نمی نماید. منبع میدان غیر ابقایی که نیروی محرکه الکتریکی را ایجاد می کند، می تواند باطری های الکتریکی (تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی) ، مولد های الکتریکی۱ ( تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی) ، ترموکوپل ها ۲( تبدیل انرژی حرارتی به انرژی الکتریکی )، سلول فتوولتاییک ۳( تبدیل انرژی نوری به انرژی الکتریکی) یا دیگر وسایل باشد. این منابع انرژی، وقتی به یک مدار الکتریکی متصل شوند، نیروی محرکه الکتریکی حاملهای بار را تامین می کنند. این نیرو خود را به عنوان یک شدت میدان الکتریکی متاثر ظاهر می سازد.

نیروی محرکه الکتریکی در واقع انتگرال یک نیرو بر واحد بار است. در این فیلم آموزشی نیروی محرکه الکتریکی تعریف و رابطه آن استخراج می شود. همچنین نشان می دهیم ولتاژ دو سر باتری ایده آل برابر نیروی محرکه الکتریکی آن است

[۱] D. J. Griffiths, introduction to electrodynamics

[۲] Cheng, David Keun. Field and wave electromagnetics. Vol. 2. New York: Addison-wesley, 1989.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۵۴۷۷)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar