مقاومت معادل: مقاومت های سری و موازی

آبان ۳, ۱۳۹۴ ۱:۳۹ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
33,340
بازدیدها

مقاومت معادل: مقاومت های سری و موازی

مقاومت یکی از اجزا مدارهای الکتریکی   است که یک عنصر دو سر می باشد. برای هر عنصر دو سر می توان یک منحنی مشخصه تعریف کرد. چون ولتاژ یک مقاومت متناسب با جریان آن است مشخصه ولتاژ- جریان یک مقاومت خطی بصورت یک خط گذرا از مبدا است. اگر مشخصه ولتاژ- جریان یک مقاومت با گذشت زمان تغییر نکند به آن مقاومت تغییر ناپذیر با زمان گفته می شود.

مقاومتها می توانند در مدار بصورت  سری و موازی به هم وصل شوند. اگر دو مقاومت بصورت سری بهم وصل شده باشند آنها فقط از یک سر به هم وصل هستند و به نقطه اتصال آنها نیز عنصر دیگری نباید وصل باشد. همین طور دو مقاومتی که با هم موازیند باید دو سر آنها به هم  وصل باشد.  برای محاسبه مقاومت معادل مقاومتهای سری باید مقادیر آنها را با یکدیگر جمع کرد [۱] و برای محاسبه مقاومت معادل مقاومتهای موازی باید مقادیر رسانایی آنها را با یکدیگر جمع کرد [۱]. همین طور ممکن است در مدار مقاومتها بصورت ترکیبی از سری و موازی کنار هم قرار بگیرند که در این صورت مقاومت معادل آنها تنها با استفاده از یک فرمول قابل دستیابی نیست و لازم است مدار را مرحله به مرحله ساده کنیم و مقاومت معادل کل را بدست آوریم.

در این فیلم آموزشی رابطه مقاومت معادل برای چند مقاومت سری و چند مقاومت موازی ارائه می شود و مثالهایی نیز در این رابطه حل می شود.

منبع:

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۳۳۳۴۰)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar