مفاهیم و تعاریف اولیه (فشار)، مثال ۱

مرداد ۲۰, ۱۳۹۷ ۸:۱۹ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
658
بازدیدها

مفاهیم و تعاریف اولیه (فشار)، مثال ۱

هدف اصلی در این فیلم آموزشی، حل یک مثال از مفهوم فشار و به خصوص فشار سیال درون یک محفظه سیلندر پیستون است. تعادل نیرویی برای یک پیستون که تحت تأثیر نیروی وزن، فشار سیال درون سیلندر-پیستون و فشار اتمسفر است نوشته می شود تا فشار درون محفظه سیلندر-پیستون بدست بیاید.

ftp://doc.nit.ac.ir/mec/o.jahanian/Thermodynamics_I/Fundamentals%20of%20Thermodynamics%208th%20ed.pdf

دانلود ویدئو

(۶۵۸)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

یک دیدگاه

Avatar