مدار تک حلقه

مهر ۲۹, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۵ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
9,509
بازدیدها

مدار تک حلقه

مدار تک حلقه یکی از ساده ترین انواع مدار است که تنها با نوشتن یک رابطه قانون ولتاژ کیرشهف قابل حل است. در این مدار فقط یک حلقه وجود دارد. در مدار تک حلقه ابتدا یک جریان مجهول برای حلقه در نظر می گیریم و سعی می کنیم تمام ولتاژهای مدار را برحسب این جریان بیان کنیم. هر گاه در يك حلقه مدار، به يك مقاومتR رسيديم اگر جهت حركت ما و جهت جريان يكي باشد اختلاف پتانسيل دو سر مقاومت منفي مي‎شود و گر جهت حركت ما و جهت جريان خلاف هم باشند. اختلاف پتانسيل دو سر مقاومت مثبت مي‎شود. این روش در واقع ساده ترین حالت روش مش است. پس از به دست آوردن این جریان مجهول، بقیه پارامترهای مدار به راحتی قابل محاسبه خواهند بود.
توجه به این نکته ضروری است که عناصر مدار تک حلقه با یکدیگر سری هستند؛ یعنی جریان آنها با هم برابر است. به عبارت دیگر وقتی می گوئیم دو عنصر سری هستند باید جریان یکسانی داشته باشند. همچنین به یاد داشته باشید که مجموع توان های مصرف شده و توان های جذب شده در یک مدار تک حلقه برابر صفر است.
در این فیلم آموزشی یکی از انواع مدارهای ساده با عنوان مدار تک حلقه معرفی می شود و همچنین جهت تفهیم مطالب، یک مثال نیز در این رابطه حل می گردد.

منبع:
[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven Durbin. Engineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.
[۲] ارنست کوه، چارلز دسور. “نظریه اساسی مدارها و شبکه ها”. جبه دار مارالانی، پرویز. دانشگاه تهران. ۱۳۷۹

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۹۵۰۹)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

4 دیدگاه

Avatar