قانون اهم و مقاومت

مهر ۲۶, ۱۳۹۴ ۹:۰۲ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
9,792
بازدیدها

قانون اهم و مقاومت

رابطه بین ولتاژ و جریان یک عنصر در قانون اهم، یک رابطه خطی است که ضریب این رابطه با R نمایش داده می شود و آن را مقاومت می نامند و واحد آن اهم (Ω) است. مطابق قانون اهم، نمودار ولتاژ بر حسب جریان یک مقاومت، خطی است که از مبدأ می گذرد و شیب این خط همان مقاومت می باشد. همجنین مفهوم رسانایی در یک مدار با توجه به قانون اهم، عکس مقاومت است و واحد آن زیمنس (S) یا مهو(Ʊ) می باشد. مدار باز در یک مدار عبارتست از یک مقاومت با مقدار بی نهایت یا یک منبع جریان با مقدار صفر. توجه داشته باشید که در مدار باز مقدار ولتاژ نامعلوم است و بعد از حل مدار به دست می آید. اتصال کوتاه در یک مدار عبارتست از یک مقاومت با مقدار صفر یا یک منبع ولتاژ با مقدار صفر. توجه داشته باشید که در اتصال کوتاه مقدار جریان نامعلوم است و بعد از حل مدار به دست می آید.
در این فیلم آموزشی رابطه بین ولتاژ و جریان در قانون اهم برای عناصر مختلف مداری بیان می شود و همچنین مفاهیم مربوط به آن از جمله مقاومت، رسانایی، مدار باز و اتصال کوتاه معرفی می گردد.
منبع:
[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven Durbin. Engineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۹۷۹۲)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

4 دیدگاه

Avatar