عامل هوشمند يادگيرنده(Learner Agent)

مهر ۲۳, ۱۳۹۵ ۱۲:۳۳ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
4,308
بازدیدها

عامل هوشمند يادگيرنده(Learner Agent)

عامل های یاد گیرنده شامل مؤلفه های عنصر کارایی، عنصر یاد گیرنده، مولد مسئله و منتقد می باشد.عنصر کارایی، مسئول انتخاب فعالیت های خارجی است. عنصر یاد گیرنده، مسئول ایجاد بهبود ها است. منتقد، مسئول تولید باز خورد با توجه به استاندارد کارایی برای عنصر یاد گیرنده است. مولد مسئله، مسئول پیشنهاد فعالیت هایی است که منجر به تجربیات آموزنده جدید می شود.

نکته: طراحی عنصر یاد گیری بسیار به طراحی عنصر کارایی وابسته است.

این چهار مؤلفه را بر روی مثال تاکسی خودکار بررسی می کنیم :

عنصر کارایی : عنصر کارایی شامل هر مجموعه از دانش ها در و روال ها می باشد که تاکسی برای انتخاب اقدامات رانندگی اش در اختیار دارد. تاکسی با استفاده از این عنصر کارایی به جاده می رود و رانندگی می کند.

منتقد : منتقد دنیا را مشاهده می کند و اطلاعات را برای عنصر یاد گیری می فرستد. برای مثال برای اینکه تاکسی بعدون نگاه به عقب و راهنما زدن به سمت چپ می پیچد آنگاه منتقد شاهد کلمات زشت و زننده ایست که دیگر رانندگان آنرا به زبان می آورند.

عنصر یادگیری : بر اساس این تجربه، عنصر یادگیری می تواند قاعده ای را تنظیم کند که بیانگر این است که در هنگام سبقت، راهنما بزند. عنصر کارایی با نصب این قاعده جدید ،تغییر خواهد کرد…

مولد مسئله : ممکن است زمینه های خاصی از رفتار را شناسایی کند که نیازمند اصلاح هستند، مانند آزمایش هایی از قبیل امتحان ترمز ها در جاده هایی با سطوح خشک و خیس.

دانلود جزوه۱

دانلود جزوه ۲

دانلود ویدئو

(۴۳۰۸)

مهدی بازرگانی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان

یک دیدگاه

Avatar