عامل هوشمند مبتنی بر سودمندی(Utility Based Agent)

مهر ۲۳, ۱۳۹۵ ۱۲:۲۶ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
2,320
بازدیدها

عامل هوشمند مبتنی بر سودمندی(Utility Based Agent)

تابع سودمندی: یک حالت یا رشته ای از حالات را به یک عدد حقیقی که درجه رضایت نام دارد. نگاشت می کند.مثال تاکسی خودکار را در نظر بگیرید؛در رسیدن تاکسی به مقصد ممکن است دنباله زیادی از اعمال وجود داشته باشد تا به مقصد برسیم ولی بعضی از این مسیرها سریعتر، امن تر و ارزانتر از بقیه هستند . اهداف فقط بین حالات راضی و ناراضی تفاوت قائل می شوند و درباره اینکه یک حالت چقدر عامل را راضی می کند سخن نمی گویند.

الف) زمانیکه اهداف متناقض باشند  تابع سودمندی می تواند موازنه خوبی برقرار کند. مثلا سرعت و ایمنی با هم در تناقض هستند .

ب ) زمانیکه چندین هدف وجود دارد عامل می تواند برای رسیدن به مقصد آنها را طی کند اما هیچ کدام از آنها با قطعیت قابل حصول نیست.
دانلود جزوه
سودمندی روشی را فراهم می کند که در آن موفقیت عامل بر اساس اهمیت اهداف وزن دهی می شوند. مثلا یک تابع سودمندی یک تابع خطی است که در آن متغیر ها اهداف می باشند  و مقدار ضریب آنها بر اساس اهمیت اهداف تعیین می شوند

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۲۳۲۰)

مهدی بازرگانی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد زنجان

یک دیدگاه

Avatar