سیکل کارنو (قسمت دوم)

مهر ۲۵, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
2,872
بازدیدها

سیکل کارنو (قسمت دوم)

هدف اصلی در این فیلم آموزشی، ادامه مباحث مرتبط با سیکل کارنو است. در فیلم های قبلی گفته شد که نقض هریک از اصول کارنو منجر به نقض قانون دوم ترمودینامیک خواهد شد. در این فیلم، اثبات می شود که نقض یکی از اصول کارنو منجر به نقض قانون دوم می شود. یکی از نتایج مهم سیکل کارنو، بازده کارنو است که به صورت یک منهای نسبت دمای منبع سرد به دمای منبع گرم تعریف می شود. نتیجه مهمی که از این رابطه می توان گرفت این است که با افزایش دمای منبع گرم و کاهش دمای منبع سرد بازده سیکل افزایش می یابد؛ نتیجه ای که از آن می توان در سیکل های واقعی نیز استفاده کرد. بازده کارنو ماکزیمم بازده ممکن برای موتورهای گرمایی است و حتی به صورت تئوری نیز نمی توان بازدهی بیش از بازده کارنو داشت (در واقعیت بازده موتورهای گرمایی بسیار کمتر از موتور گرمایی کارنو است).

یک نتیجه بسیار مهم که می توان از رابطه بازده کارنو گرفت این است که کیفیت انرژی گرمایی ارتباط مستقیمی با دمای منبع انرژی گرمایی دارد. یعنی هرچه دمای منبع انرژی گرمایی بیشتر باشد کیفیت آن بیشتر است؛ یعنی کار بیشتری می توان از آن استخراج کرد. به همین دلیل، به طور مثال سوخت های فسیلی کیفیت بیشتری نسبت به انرژی خورشیدی دارند.

همان گونه که قبلاً هم گفته شد، می توان سیکل موتور گرمایی کارنو را معکوس کرد و یخچال کارنو را ساخت. ضریب عملکرد یخچال یا پمپ گرمایی کارنو نیز بیشترین ضریب عملکرد ممکن هست و هیچ یخچال یا پمپ گرمایی وجود ندارد که ضریب عملکرد آن بیش از ضریب عملکرد کارنو باشد (در حالت واقعی ضریب عملکرد یخچال یا پمپ گرمایی بسیار کمتر از معادل کارنوی آن است).

لینک منبع سیکل کارنو

دانلود ویدئو

(۲۸۷۲)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

یک دیدگاه

Avatar