روش تحلیل گره (مدارهای بدون منبع ولتاژ)

آبان ۱, ۱۳۹۴ ۵:۱۳ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
11,433
بازدیدها

روش تحلیل گره (مدارهای بدون منبع ولتاژ)

روش تحلیل گره یکی از روشهای مرسوم در تحلیل مدارهای الکتریکی خطی روش تحلیل گره است. در این روش چون  متغیرهای مورد نظر ولتاژ گره ها هستند، معادلات به نحوی نوشته می شوند که تمام متغیرها بر حسب ولتاژهای گره ها بیان شوند. از آنجائیکه  ولتاژ گره ها نسبت به هم سنجیده می شود در این روش ابتدا گره های مدار شماره گذاری می شود و یک گره به عنوان گره مبنا انتخاب می شود. معمولا برای راحتی ولتاژ گره مبنا صفر در نظر گرفته می شود و و ولتاژ گره های دیگر نسبت به این گره بدست می آید.

در سایر گره های باقیمانده قانون جریان کیرشهف نوشته می شود و یک دستگاه معادله جبری خطی برحسب ولتاژهای گره ها بدست می آید که به راحتی با روشهای حل معادلات جبری قابل حل است [۱]. بدیهی است چون ولتاژ هر شاخه برابر تفاضل ولتاژ گره های دو سر آن شاخه است پس با معلوم بودن ولتاژ گره ها ولتاژ تمام شاخه ها نیز بدست می آید.

روش تحلیل گره یک روش بسیار قدرتمند و پر کاربرد در تحلیل مدارهای خطی است.

در این فیلم آموزشی روش تحلیل گره ساده (بدون گره مرکب) با حل چند مثال شرح داده می شود.

منبع:

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۱۱۴۳۳)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar