دو قطبی الکتریکی: محاسبه میدان الکتریکی

بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
16,697
بازدیدها

دو قطبی الکتریکی و تکانه (ممان) دوقطبی الکتریکی

دو بار الکتریکی مثبت و منفی که از یکدیگر فاصله دارند یک دوقطبی الکتریکی ایجاد می کنند. ساده ترین مثال از دوقطبی الکتریکی دو بار نقطه ای مثبت و منفی با مقدار q و با فاصله d هستند. تکانه یا ممان دوقطبی الکتریکی برابر p=qd است و در واقع معیاری از جدایی بارهای مثبت و منفی در یک سیستم از بارهای الکتریکی است. به عبارت دیگر معیاری از میزان قطبیدگی یک سیستم بار است. واحد تکانه دوقطبی در SI کولن-متر است.  میدان الکتریکی راه دور حاصل از دوقطبی با مقدار تکانه دوقطبی متناسب و با مکعب فاصله از دوقطبی نسبت عکس دارد.

از دوقطبی الکتریکی می توان برای مدلسازی رفتار الکتریکی اتم ها و مولکول ها استفاده نمود. همچنین رفتار یک ماده عایق تحت میدان الکتریکی را می توان معادل رفتار مجموعه ای از دوقطبی های الکتریکی در نظر گرفت و به این ترتیب اثر حضور مواد در یک میدان الکتریکی را مدلسازی نمود.

توضیح فیلم

در این فیلم آموزشی میدان الکتریکی راه دور ناشی از دوقطبی الکتریکی ساده (دو بار نقطه ای مثبت و منفی که به فاصله d از یکدیگر قرار دارند) محاسبه می گردد.

[۱] D. J. Griffiths, introduction to electrodynamics

[۲] Cheng, David Keun. Field and wave electromagnetics. Vol. 2. New York: Addison-wesley, 1989.

[۳] صفحه تکانه دوقطبی الکتریکی در ویکیپدیای انگلیسی

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۱۶۶۹۷)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar