دمای اشباع، فشار اشباع و گنبد اشباع

آذر ۸, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
16,974
بازدیدها

دمای اشباع، فشار اشباع و گنبد اشباع

در این فیلم آموزشی دمای اشباع و فشار اشباع تعریف می شود. دمای اشباع، دمایی است که در فشار ثابت ماده فرآیند تغییر فاز می دهد. علاوه بر تغییر دما، با تغییر فشار هم می توان، فرآیند تغییر فاز را انجام داد. در دمای مشخص، فشاری که در آن فرآیند تغییر فاز رخ می دهد فشار اشباع نامیده می شود. به عنوان نمونه آب در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد، با فشار محیط ۱۷/۳ کیلوپاسکال شروع به تغییر فاز می کند.

با افزایش فشار، حجم مخصوص مایع اشباع و بخار اشباع به هم نزدیک می شوند تا جایی که در فشار بحرانی، حجم مخصوص بخار اشباع و مایع اشباع با یکدیگر برابر خواهند شد. در فشارهای بیش از فشار بحرانی فرآیند تغییر فاز دیگر رخ نخواهد داد و در هر لحظه فقط یک فاز مشاهده خواهد شد: یا مایع متراکم یا بخار مافوق گرم. به طور قراردادی در فشار و دمای بیش از نقطه بحرانی، فاز ماده بخار مافوق گرم و در فشارهای بیش از فشار بحرانی اگر دما کمتر از دمای بحرانی باشد، فاز ماده را مایع متراکم در نظر می گیریم.

با وصل کردن نقاط مایع اشباع و بخار اشباع در دیاگرام دما برحسب حجم مخصوص برای یک ماده مشخص، خط مایع اشباع و بخار اشباع رسم می شود که در نقطه بحرانی به یکدیگر می رسند. این دو خط تشکیل شکلی شبیه به گنبد می دهند که به آن گنبد اشباع می گویند. سمت راست این منحنی، مربوط به فاز بخار مافوق گرم، سمت چپ مایع متراکم و داخل نحنی مربوط به حالت مخلوط اشباع مایع-بخار است. نواحی بالاتر از دمای بحرانی، مربوط به بخار مافوق گرم است.

لینک منبع دمای اشباع، فشار اشباع و گنبد اشباع 

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۱۶۹۷۴)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

6 دیدگاه

Avatar