هدف ویکی کندو

ویکی کندویی ها اعتقاد دارند که آموزش باید برای همه به طور رایگان در دسترس باشد و در این راه هیچ چشم داشت مالی ندارند. همچنین ما معتقدیم هر کسی می تواند آن چیزی را که آموخته است در اختیار دیگران قرار دهد، بنابراین همه می توانند مدرس ویکی کندو باشند.

روش ویکی کندو

نحوه آموزش در ویکی کندو از طریق فیلمهای کوتاه است. فیلمهای کوتاه قابلیت انعطاف زیادی برای آموزنده ایجاد می کنند زیرا از یک سو کوتاه هستند و آموزنده را خسته نمی کنند و از سوی دیگر آموزش به صورت تصویری است و به آموزنده این امکان را می دهد که بارها و بارها یک فیلم آموزشی را ببیند.

محدودیت خاصی برای تولید فیلم های آموزشی قائل نیستیم به جز کوتاه بودن (بین ۳ تا ۶ دقیقه ایده آل است و بیش از ۱۵ دقیقه مجاز نیست). بنابراین همه می توانند برای ما فیلم تولید کنند و مدرس سایت ویکی کندو باشند. فیلم ها می تواند درباره دروس دانشگاهی، دبیرستانی، آموزش نرم افزار و … باشد. به مرور زمان و با کمک بازخورد آموزندگان، فیلم های آموزشی برتر به طور خودکار مشخص شده و آموزنده، مدرس مناسب را بر می گزیند.

چرا ویکی؟

ما ویکی هستیم چون همه می توانند در تولید محتوا مشارکت کنند.

چرا کندو؟

زنبورهای عسل کارگر حاصل ساعت ها تلاش خود را که از بهترین گلها انتخاب شده است در کندوها قرار می دهند تا بقیه زنبورها از آن استفاده کنند. یک زنبور قطعا نمی تواند تمام کندوها را پر کند اما هزاران زنبور این کار را انجام می دهند. روش ما هم به همین ترتیب است، کسانی که سالها در تحصیل دانش تلاش کرده اند عصاره کار خود را در اختیار همگان قرار می دهند.

شهریور ۹۴

امین خواصی

(۰)