تبدیل منابع در مدارهای الکتریکی، مثال ۱

آبان ۱۶, ۱۳۹۴ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
3,573
بازدیدها

تبدیل منابع در مدارهای الکتریکی، مثال ۱

تبدیل منابع یک تکنیک ساده سازی مدار است که در آن یک منبع ولتاژ سری با مقاومت به یک منبع جریان موازی با مقاومت تبدیل می شود یا بالعس. این روش میتواند حل مدارها را ساده تر نماید. تبدیل منابع کاربردی از قضیه تونن و نرتن است.

خلاصه روش

تبدیل منابع علاوه بر ساده سازی مدار در مدلسازی منابع ولتاژ و جریان واقعی نیز کاربرد دارد. در تبدیل منابع یک منبع ولتاژ سری با مقاومت را با یک منبع جریان موازی با مقاومت جایگزین میکنیم. مقدار مقاومت در این تبدیل بدون تغییر باقی میماند و مقدار جریان منبع جریان از قانون اهم به دست می آید یعنی برابر ولتاژ منبع ولتاژ تقسیم بر مقدار مقاومت است. این تبدیل را به صورت عکس نیز میتوان انجام داد. برای انجام تبدیل منابع باید دو نکته را به خاطر بسپارید ۱- مقدار مقاومت تغییر نمیکند، ۲- رابطه ولتاژ، جریان و مقاومت مشابه قانون اهم است.

در انتها چند نکته را نیز باید خاطرنشان کرد: ۱- دو منبع از بیرون با هم معادلند ولی ولتاژ، جریان و توان عناصر داخلی آنها با یکدیگر متفاوت است ۲- در تبدیل منابع هر چند مقدار مقاومتها یکسان است اما ماهیت آنها یکسان نیست. ۳- اگر ولتاژ یا جریان مقاومت، ولتاژ یا جریان کنترلی منبع وابسته باشد تبدیل منابع را نباید انجام داد.

در این کلیپ آموزشی یک مدار الکتریکی با روش تبدیل منابع ساده سازی و حل می شود.

[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven DurbinEngineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.

[۲] https://en.wikipedia.org/wiki/Source_transformation

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۳۵۷۳)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه

Avatar