بیان قانون دوم به بیان کلوین-پلانک

مرداد ۲۶, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
2,335
بازدیدها

بیان قانون دوم به بیان کلوین-پلانک

هدف اصلی در این فیلم آموزشی، معرفی قانون دوم ترمودینامیک به بیان کلوین-پلانک است. ابتدا برای رسیدن به این بیان، بازده حرارتی برای موتورهای گرمایی تعریف می شود. بازده حرارتی به صورت نسبت کار خالص خروجی به گرمای ورودی تعریف می شود. با توجه به اینکه موتور گرمایی در یک سیکل کار می کند، کار خالص خروجی برابر است گرما خالص مبادله شده، بنابراین می توان بازده گرمایی را به صورت یک منهای نسبت گرمای خروجی به ورودی، تعریف کرد. تلاش مهندسین برای افزایش بازده موتورهای گرمایی است. برای رسیدن به بازده گرمایی صد در صد، باید گرمای خروجی (یا گرمای داده شده به منبع سرد) برابر با صفر گردد. در یک سیکل عملاً غیرممکن است که گرمای خروجی برابر با صفر گردد، چون باید سیال عامل به حالت اولیه برگردد.

قانون دوم به بیان کلوین-پلانک، مرتبط با موتورهای گرمایی است. بیان کلوین-پلانک قانون دوم می گوید، امکان ندارد موتور گرمایی ساخت که در یک سیکل کار کند و از یک منبع گرم گرما دریافت کند و تنها اثر آن کار خالص خروجی باشد. نتیجه مهمی از این بیان حاصل می شود: بازده یک موتور گرمایی هرگز صد در صد نمی شود، حتی در حالت تئوری و ایده آل. در واقع، موتور گرمایی هم باید با منبع گرم تبادل گرمایی داشته باشد و هم با منبع سرد. یعنی نمی توان گرمای خروجی نداشت!

لینک منبع بیان قانون دوم به بیان کلوین-پلانک

دانلود ویدئو

(۲۳۳۵)

احسان خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

یک دیدگاه

Avatar