منابع مستقل و وابسته (جریان و ولتاژ)

مهر ۲۶, ۱۳۹۴ ۸:۲۸ بعد از ظهر
ویدئو های بیشتر
27,150
بازدیدها

منابع مستقل و وابسته : (ولتاژ و جریان)

در مدار الکتریکی دو نوع منابع مستقل و وابسته وجود دارند. منابع مستقل نیز بر دو نوع هستند: منبع مستقل ولتاژ وجریان. یک عنصر دو سر را منبع ولتاژ مستقل گویند اگر یک ولتاژ معین را در دو سر یک مدار دلخواه که به آن وصل شده است نگه دارد؛ یعنی صرف¬نظر از جریانی که از داخل آن می¬گذرد ولتاژ دو سر آن به مقدار همان ولتاژ معین بماند. به کار بردن جهت­های قراردادی متناظر برای جریان و ولتاژ شاخه یک منبع جریان امری مرسوم و راحت است؛ تحت این شرایط حاصل¬ضرب جریان در ولتاژ شاخه، توانی است که منبع مورد نظر به مداری که به آن وصل شده است تحویل می¬دهد.
یک عنصر دو سر را منبع جریان مستقل گویند اگر یک جریان معین را در داخل مدار دلخواهی که به آن وصل شده است نگه دارد؛ یعنی صرف¬نظر از ولتاژی که دو سر آن می¬افتد، مقدار جریانی که به داخل مدار می¬رود برابر با همان جریان معین بماند. به طور مشابه به کار بردن جهت¬های قراردادی متناظر مورد توجه است.
در مقابل منابع مستقل ولتاژ و جریان منابع دیگری نیز وجود دارند که به آنها منابع وابسته یا کنترل شده می¬گویند. مقدار این منابع به ولتاژ یا جریان شاخه دیگری در مدار وابسته است یا توسط آن کنترل می¬شود. چهار نوع منبع وابسته داریم: منبع ولتاژ وابسته به ولتاژ، منبع ولتاژ وابسته به جریان، منبع جریان وابسته به ولتاژ و منبع جریان وابسته به جریان.
در این فیلم آموزشی عناصر جدید با عنوان منابع مستقل و وابسته معرفی می شوند و همچنین جهت تفهیم مطالب، یک مثال نیز در این رابطه حل می گردد.

منبع:
[۱] Hayt, William, Jack Kemmerly, and Steven Durbin. Engineering circuit analysis. McGraw-Hill, 2011.
[۲] ارنست کوه، چارلز دسور. “نظریه اساسی مدارها و شبکه ها”. جبه دار مارالانی، پرویز. دانشگاه تهران. ۱۳۷۹

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۲۷۱۵۰)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

2 دیدگاه

Avatar
    • با سلام، سوال شما را دقیق متوجه نمی شوم. اما دو نکته را توجه داشته باشید: ۱- در منبع جریان زمان را ثابت در نظر نمی گیریم حتی جریان نسبت به زمان نیز لزوما ثابت نیست، بلکه می گوییم “جریان معلوم” است. حال این جریان معلوم می تواند مقدار ثابتی  برحسب زمان باشد که در آن صورت منبع جریان DC خواهیم داشت یا اینکه مثلا برحسب زمان سینوسی باشد که در اینصورت یک منبع AC داریم. ۲- در رسم مشخصه v-i زمان در نظر گرفته نمی شود بلکه ولتاژ برحسب جریان رسم می شود. عناصر معمول مداری تغییرناپذیر با زمان هستند بنابراین مشخصه v-i آنها تابع زمان نیست. هر چند ولتاژ و جریانشان می تواند برحسب زمان متغیر باشد.