انرژی مغناطیسی

اسفند ۲۴, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
ویدئو های بیشتر
98
بازدیدها

انرژی مغناطیسی

در قسمت الکتریسیته ساکن این حقیقت را بررسی کردیم که برای در جای خود قرار دادن دسته ای از بارها به انجام کار نیاز است و این کار به صورت انرژی الکتریکی ذخیره می شود. مطمئنا انتظار داریم که به هنگام ارسال جریان در حلقه های هادی نیز لازم باشد کاری صرف شود و این کار به صورت انرژی مغناطیسی ذخیره گردد. حلقه بسته تنهایی را با اندوکتانس خودی L و جریان اولیه صفر در نظر بگیرید. یک مولد جریان به این حلقه متصل می شود و جریان i را از صفر به I افزایش می دهد. از فیزیک می دانیم که نیروی محرکه الکتریکی (emf) در حلقه القا خواهد شد که با تغییرات جریان مخالفت می کند. برای غلبه بر این نیروی محرکه الکتریکی باید مقداری کار انجام شود و این کار به صورت انرژی مغناطیسی ذخیره می شود.

در این فیلم آموزشی رابطه انرژی مغناطیسی بر حسب اندوکتانس و سپس بر حسب کمیات میدان محاسبه و استخراج می شود.

[۱] D. J. Griffiths, introduction to electrodynamics

[۲] Cheng, David Keun. Field and wave electromagnetics. Vol. 2. New York: Addison-wesley, 1989.

دانلود جزوه

دانلود ویدئو

(۹۸)

امین خواصی
درباره نویسنده
- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

یک دیدگاه